Heijden – Bouw

BOUW

Binnen onze organisatie staat de klant centraal om u een volledige bouwkundige dienstverlening te kunnen leveren. Wij bouwen op vertrouwen, duidelijkheid, eerlijkheid, kwaliteit en een goede samenwerking. Indien u al een bouwontwerp hebt gaan wij als volgt te werk;

Kennismakingsfase

Tijdens de kennismakingfase maken wij kennis met de klant. U kunt dan de tekeningen voorleggen aan ons en de belangrijkste details bespreken om een goed en duidelijk beeld te krijgen van het te bouwen project. Wanneer alles duidelijk is zullen wij beginnen aan de prijs- en contractvorming.

Prijsvormingsfase

In de prijsvormingsfase berekenen wij de prijs in samenwerking met de onderaannemers en leveranciers. Wij zoeken hierin altijd naar goedkopere oplossingen met een gelijkwaardige kwaliteit. Wanneer de offerte klaar is, komen wij deze persoonlijk met u doorspreken zodat alles duidelijk is.

Prijsvormingsfase

Wanneer er overeenstemming is bereikt over de prijs, gaan wij verder met het vormen van het contract. Hierin wordt de prijs vastgelegd en staat vermeld op welk bestek en tekeningen de prijs is gebaseerd. Ook wordt de start, oplevering en termijnverdeling in het contract vermeld.

Prijsvormingsfase

Na het voorbereidend werk van ons kan er gestart worden met de uitvoeringsfase. Tijdens de uitvoering zijn er verschillende partijen aanwezig, zoals de opdrachtgever, architect en constructeur, de onderaannemers, nevenaannemers en de leveranciers. Met deze groep mensen zorgen wij voor een vlot lopende bouw en een mooi eindresultaat.

Opleveringsfase

Wanneer alle werkzaamheden gereed zijn, wordt het project opgeleverd. In deze fase zullen wij het werk overdragen aan u als opdrachtgever. Samen met u wordt het gehele werk nader geïnspecteerd op eventuele opleveringspunten. Dit zijn punten die nog niet geheel afgewerkt zijn of nog hersteld moeten worden vanwege eventuele beschadigingen. Tijdens deze fase worden de opleveringspunten hersteld, waarna overgegaan kan worden op de beheersfase.

Beheersfase

In de beheersfase kunt u ervoor kiezen dat wij het werk gaat beheren op onderhoud. Dit is voor u voornaam omdat er op veel materialen meerdere jaren garantie zit, mits deze volgens de onderhoudsvoorschriften zijn bijgehouden. Wij stellen een onderhoudsplan met begroting voor u op voor periodieke controle en nazorg.