Heijden – Ontwerp

ONTWERP

Wij zorgen voor een ontwerp zonder technische fouten zodat er geen bouwvertragingen kunnen opspelen. Ons bureau doorziet veel technische problemen omdat wij tevens veel ervaring in de uitvoering hebben. Indien u voor een ontwerp kiest, gaan we als volgt te werk;

Kennismakingsfase

Tijdens de kennismakingfase maken wij kennis met u zodat wij een ontwerp kunnen maken dat volledig naar uw wens is. In deze fase kunt u uw idee overdragen aan ons. Hierbij wordt gedacht aan de volgende zaken:

    • Hoe groot is het beschikbare budget?
    • Hoe groot moet het gebouw worden: oppervlakte, inhouden of bouwlagen?
    • Hoe moet het gebouw zijn ingericht?
    • Hoe moet het gebouw worden afgewerkt?
    • Wanneer moet het project klaar zijn?

Als alle plannen goed zijn doorgenomen en voor beide partijen alles duidelijk is, beginnen wij aan de ontwerpfase.

Ontwerpfase

In de ontwerpfase maken wij eerst een schetsontwerp aan de hand van de kern van de bouwregelgeving. De kern staat in twee wetten, namelijk de woningwet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Hierdoor voldoet het ontwerp volledig aan de hedendaagse bouwbesluiteisen.

Als het schetsontwerp klaar is, nemen wij deze met u door om nog de laatste kleine dingen te wijzigen. Indien er akkoord is op het schetsontwerp, gaan wij verder met de bouwtechnische tekeningen en berekeningen voor de gemeente. Hierna komen wij nog bij u terug voor het ondertekenen van de bouwvergunningsformulieren. Vervolgens is het wachten op de bouwvergunning. Ook is het mogelijk om een 3D-tekening te laten maken van uw gebouw/werk.

3D-ontwerp

Heeft u enkel de plannen voor een interieurverbouwing? Dan kunnen wij een 3D-ontwerp maken van uw interieurverbouwing. Het voordeel van een 3D-visualisatie is dat u te allen tijde kunt zien hoe het interieur eruit komt te zien als u twijfelt over de toe te passen materialen. Wij kunnen u hiermee makkelijker keuzes laten maken op het gebied van kleuren en materialen.